Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op januari 10, 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://restaurantfleurdesel.be/nl over u verkrijgen. Wij herinneren u aan dit privacybeleid. In ons contract willen we ervoor zorgen dat de privacy wordt gerespecteerd. Dit naast andere gegevens:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij werken aan het toezicht op personen om ervoor te zorgen dat zij niet voor legitieme doeleinden worden gebruikt;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden) 

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op onze website Cookiebeleid. We hebben een online marktplaats gecreëerd met Google. Google gebruikt de gegevens niet voor andere Google-bedrijven. De namen van de individuele IP-adressen worden door ons geblokkeerd. 

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

4. Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites die via links op deze websites worden bezocht. Wij garanderen dat deze websites uw persoonsgegevens niet op ongepaste en veilige wijze zullen gebruiken. Wij herinneren u eraan dat het privacybeleid van deze websites moet worden gerespecteerd om deze websites te kunnen gebruiken. 

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zetten ons ervoor in dat u dit privacybeleid niet schendt. Het is een vereiste dat dit privacybeleid wordt nageleefd, mits u op de hoogte bent van dit beleid. Verder kunt u de website op elke gewenste manier gebruiken. 

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om gehoord te worden: u kunt gehoord worden tegen de handhaving van uw rechten. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er geen hiaten in de wet zitten.

U moet altijd controleren wat u doet.

 

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgevens. 

8. Contactinformatie

Antoine Cherbak
RUE DU FORT 36
7780 COMINES
België
Website: https://restaurantfleurdesel.be/nl
E-mail: hello@restaurantfleurdesel.be
Telefoonnummer: 0032 56 84 53 13